Regulamin spływu kajakowego

 1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz z zasadami bezpieczeństwa na spływie.
 2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieka osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 4. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
 5. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej lub ratunkowej.
 6. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
 7. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
 8. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 9. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
 10. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
 11. Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
 12.  Każdy uczestnik oświadcza, że umie pływać, ta umiejętność oraz stan zdrowia pozwalają na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
 13. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
 14. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.
 15. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
 16. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
 17. Komandor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
 18. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego, niskiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
 19. Na niektórych trasach występują przeszkody wodne (tama, zwalone drzewo lub inne) i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka lub przeciągnięcia kajaka po płyciźnie co może wiązać się z koniecznością wejścia do płytkiej wody.
 20. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.
 21. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.
 22. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.
 23. Zapewniamy dostęp do apteczki.

Aneks do Regulaminu Spływu Kajakowego

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID – 19) wprowadza się na czas epidemii ograniczenia związane z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Z uwagi na ograniczenia na lądzie wprowadza się następujące zasady:

 • Zachowanie społecznego odstępu (2m) pomiędzy osobami (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).
 • W kajaku 2 osoby, możliwość wejścia do kajaka 3 osoby w przypadku wspólnego zamieszkiwania w gospodarstwie domowym (dziecka).
 • Poszczególne grupy nie mogą mieć więcej niż 6 osób.
 • Podczas wodowania kajaków na spływ należy zachować odstępy pomiędzy wodowanymi grupami ok. 15 minut.
 • Należy używać maseczek do momentu wejścia do kajaka i od momentu wyjścia z kajaka.
 • Organizator zapewnia płyny do dezynfekcji rąk.

 

 • Kalendarz wydarzeń
 • Nasza oferta
 • Podziel się

  Udostępnij na portalu społecznościowym:

   

 • Odwiedziny na stronie

  Wszystkich 188579, dzisiaj: 2

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com
 
Masz pytanie?